Digital strategi

Bedrifter som skal lykkes på nett bør ha en plan for satsingen. Vi hjelper deg å stake ut den digitale kursen.

Mange bedrifter hopper over et viktig steg når de etablerer seg i den digitale sfære. De glemmer å spørre seg selv hvorfor bedriften skal være på nett. Skal nettet bidra til å realisere bedriftens forretningsmessige mål, bør du utarbeide en digital strategi.

Intern workshop

Prosessen starter som regel med en intern workshop. I forkant analyserer vi nå-situasjonen, og gjennomfører en enkel konkurrentanalyse.

I workshopen diskuterer vi utfordringer og muligheter, og jobber oss gjennom punktene som i neste omgang bunner ut i et skriftlig strategidokument. En god plan er halve jobben, sies det. Det gjelder også for nettmarkedsføring.

Innholdet i en digital strategi

Den digitale strategien svarer blant annet på spørsmål som:

  • Hva er bedriftens mål med tilstedeværelsen på nett?
  • Hvilke målgrupper har bedriften – i markedet og på nett?
  • Hvilke kanaler skal brukes og hvorfor?
  • Hvor ofte skal de ulike kanalene oppdateres?
  • Hvem har ansvar for å oppdatere?
  • Hvilken tone bruker vi i kommunikasjonen?
  • Hvordan måler vi effekt?

Klar til å få fart på nettmarkedsføringen din? Kontakt oss

Gnist - web som funkler