Gjør deg kjent i Google Analytics

Syns du det er vanskelig å skaffe deg oversikt over tallene i Google Analytics? Her er rapportene du bør ha et forhold til. 

Når du logger inn i Google Analytics kommer du direkte til rapporten «Oversikt over målgrupper». Grafen øverst viser utviklingen i antall økter de siste 30 dager, og gir raskt oversikt over hvordan besøket har utviklet seg. Husk at du kan endre tidsintervall i datoperiodevelgeren øverst til høyre. Se skjermbilde fra testkonto under:

Skjermdump som viser datoperiodevelgeren i Google Analytics.

Målgruppe

Under grafen finner du en rekke nøkkeltall om målgruppen din. Disse bør du være godt kjent med. Se skjermbilde fra testkonto under:

Skjermbilde som viser nøkkeltall i Google Analytics.

Nedenfor finner du en forklaring på begrepene som er brukt. Du finner tilsvarende forklaring ved å holde musepekeren over hvert begrep i tabellen i Google Analytics.

 • Økter: En økt er tidsrommet der en bruker benytter nettstedet ditt aktivt. Alle interaksjoner (sidevisninger, hendelser, sosiale interaksjoner og netthandelstransaksjoner) er knyttet til en økt. En økt varer til brukeren selv forlater nettstedet, eller til hun har vært inaktiv i 30 minutter.
 • Brukere: Brukere som har gjennomført minst én økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende brukere telles med.
 • Sidevisninger: Det totale antallet sider som har blitt vist. Gjentatte visninger av én enkelt side telles med.
 • Sider per økt: Antallet sidevisninger per økt. Gjentatte visninger av enkeltsider telles med.
 • Gjennomsnittlig øktvarighet: Den gjennomsnittlige lengden av en økt.
 • Fluktfrekvens: Prosentandelen enkeltsidebesøk, det vil si besøk der brukeren forlot nettstedet ditt fra inngangssiden uten å foreta noen handlinger der. Merk at enkeltsidebesøk telles som 0 sekunder, siden Google Analytics ikke har noe punkt å måle utgangen på. Selv om en bruker kommer inn på nettstedet ditt, bruker 3 minutter på å lese innholdet på landingssiden (et blogginnlegg for eksempel, som hun klikket seg inn på via Facebook), for så å lukke nettsiden igjen, telles besøket som 0 sekunder. Gjennomsnittlig øktvarighet og fluktfrekvens bør derfor ses i sammenheng, og tolkes med utgangspunkt i hvilken type nettsted du har.
 • % nye økter: Et estimat av prosentandelen av førstegangsbesøk. Kakediagrammet til høyre viser tilsvarende, det vil si fordelingen mellom nye og returnerende besøkende.

Andre målgrupperapporter du bør bite deg merke i er geo og mobil. Geo forteller deg brukerens språk og sted. Med språk menes språkinnstillingen i brukerens nettleser, mens sted viser land og by. Et bevisst forhold til geodataene er svært nyttig i markedsføringsøyemed.

Mobilrapporten forteller deg hvor stor andel av brukerne som besøker nettsiden din via henholdsvis desktop (datamaskin), mobil og nettbrett. Når du ser mobilandelen i Google Analytics, skjønner du kanskje hvor viktig det er med en god mobiltilpasset side.

For å hente frem andre rapporter bruker du menyen til venstre, se under. De aktuelle rapportene er markert i gult.

Google Analytics-rapporter

Trafikk

Trafikkrapportene forteller deg hvor trafikken kommer fra. Dette er viktig kunnskap når du skal vurdere effekten av de ulike kanalene, og om de er gode trafikkdrivere eller ei.

Klikker du på Trafikk, All trafikk og Kanaler får du raskt et overblikk over hvilke kanaler som står for flest økter, hvordan disse fordeler seg mellom nye og returnerende brukere, fluktfrekvens, sider per økt og gjenomsnittlig øktvarighet, og ikke minst antall konverteringer. Sistnevnte krever at du har netthandel satt opp i Google Analytics, eller at du har lagd mål. Dette kommer vi tilbake til lenger ned, under Konverteringer. Se skjermbilde fra testkonto under:

Skjermbilde som viser trafikken i Google Analytics.

Ved å klikke på de ulike kanalene får du mer detaljerte opplysninger om trafikken per kanal. Under Social for eksempel får du trafikken fordelt på blant annet Facebook, Twitter og Linkedin.

Atferd

Under Atferd finner du informasjon om hva brukerne gjør på nettstedet ditt. Klikker du på Atferd, Nettstedinnhold og Alle sider får du raskt oversikt over hvilke sider som er mest besøkt. Kanskje får du deg en aha-opplevelse?

Tabellen gir deg også verdifull data om hver enkelt side, som gjennomsnittlig tid på side, fluktfrekvens, innganger og utganger. Innganger vil si antall ganger besøkende gikk inn på nettstedet ditt gjennom den aktuelle siden. Utganger er prosentandelen nettstedsutganger som skjedde fra den aktuelle siden. Nærmere informasjon om innganger (destinasjonssider) og utganger får du ved å velge henholdsvis Destinasjonssider og Utgangssider under menyen Atferd, Nettstedinnhold. Se skjermbilde fra testkonto under:

Skjermbilde som viser nettstedinnhold i Google Analytics.

Vi anbefaler deg å ta en titt på rapportene nettstedhastighet og nettstedsøk også under Atferd. Førstnevnte forteller deg hvor lang tid siden bruker på å laste. Du får også konkrete hastighetsforslag du kan kikke på dersom lastetiden er lang. Og med lang snakker vi ikke om mange sekundene. Nettstedsøk forteller deg hva brukerne søker etter på det interne nettstedsøket, dersom du har det på siden din. Dette gir deg god innsikt i hva brukerne leter etter.

Konverteringer

En konvertering er når en bruker gjennomfører et forhåndsdefinert mål på nettstedet ditt. Hva som regnes som en konvertering avhenger av hvilken type virksomhet du driver, og hvordan nettstedet er bygd opp. En konvertering kan for eksempel være:

 • et kjøp i nettbutikken 
 • en bestilling eller en prisforespørsel, typisk via et skjema
 • en påmelding til nyhetsbrevet ditt
 • at bruker laster ned en bruksanvisning, en katalog eller lignende

Driver du en nettbutikk må du sette opp Google Analytics til å samle netthandelsdata. For andre konverteringer må du selv lage mål i Google Analytics. Du kan for eksempel lage en bekreftelsesside på et skjema, og måle hvor mange ganger denne blir vist. Det forteller deg hvor mange brukere som har sendt inn det aktuelle skjemaet. Hvordan du lager mål kommer vi tilbake til i et senere blogginnlegg.

Trenger du hjelp med Google Analytics?

Vi hjelper deg gjerne over kneika.
Fyll ut skjema her, så tar vi kontakt med deg

Stikkord:     Kategorier: innsikt og analyse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Klar til å få fart på nettmarkedsføringen din? Kontakt oss

Gnist - web som funkler